Kwota udzielonych pożyczek - ponad

8852708
33.915.200

Szkolenia, warsztaty, porady dla ponad

1214
1.458

osób

Zrealizowanych godzin doradczych - ponad

8281
15.000

godzin

Kwota wypłaconych grantów ponad

1228603
1.363.843

Aktualnie realizowane projekty