Kwota udzielonych pożyczek - ponad

21870095
33.915.200

Szkolenia, warsztaty, porady dla ponad

1423
1.458

osób

Zrealizowanych godzin doradczych - ponad

13774
15.000

godzin

Kwota wypłaconych grantów ponad

67998
1.363.843

Aktualnie realizowane projekty