Kwota udzielonych pożyczek - ponad

18388429
33.915.200

Szkolenia, warsztaty, porady dla ponad

1048
1.458

osób

Zrealizowanych godzin doradczych - ponad

10888
15.000

godzin

Kwota wypłaconych grantów ponad

429101
1.363.843

Aktualnie realizowane projekty