Kwota udzielonych pożyczek - ponad

13938895
33.915.200

Szkolenia, warsztaty, porady dla ponad

1430
1.458

osób

Zrealizowanych godzin doradczych - ponad

8688
15.000

godzin

Kwota wypłaconych grantów ponad

607095
1.363.843

Aktualnie realizowane projekty