Kwota udzielonych pożyczek - ponad

14225320
33.915.200

Szkolenia, warsztaty, porady dla ponad

681
1.458

osób

Zrealizowanych godzin doradczych - ponad

5994
15.000

godzin

Kwota wypłaconych grantów ponad

820365
1.363.843

Aktualnie realizowane projekty