Kwota udzielonych pożyczek - ponad

13561037
33.915.200

Szkolenia, warsztaty, porady dla ponad

1386
1.458

osób

Zrealizowanych godzin doradczych - ponad

6438
15.000

godzin

Kwota wypłaconych grantów ponad

1339496
1.363.843

Aktualnie realizowane projekty