Kwota udzielonych pożyczek - ponad

21719741
33.915.200

Szkolenia, warsztaty, porady dla ponad

207
1.458

osób

Zrealizowanych godzin doradczych - ponad

14535
15.000

godzin

Kwota wypłaconych grantów ponad

1051740
1.363.843

Aktualnie realizowane projekty