Kwota udzielonych pożyczek - ponad

3246790
33.915.200

Szkolenia, warsztaty, porady dla ponad

569
1.458

osób

Zrealizowanych godzin doradczych - ponad

9028
15.000

godzin

Kwota wypłaconych grantów ponad

218392
1.363.843

Aktualnie realizowane projekty