Kwota udzielonych pożyczek - ponad

16710844
33.915.200

Szkolenia, warsztaty, porady dla ponad

346
1.458

osób

Zrealizowanych godzin doradczych - ponad

2006
15.000

godzin

Kwota wypłaconych grantów ponad

75404
1.363.843

Aktualnie realizowane projekty